• Novinky

    • Vyučovanie od 8.3.2021
     • Vyučovanie od 8.3.2021

      1. stupeň

      Vyučovanie prezenčnou formou v rovnako nastavených hygienicko-epidemiologických pravidlách pre všetky deti 1.stupňa našej školy.

      Žiak si prinesie 2 rúška a predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti Cestne_vyhlasenie.docx (možné odoslať aj cez edupage spolu s platným neg. testom jedného zákonného zástupcu žiaka).

     • OZNAM

      Milí rodičia, prezenčné vyučovanie žiakov 1. - 4. ročníka ostáva do piatka 5.3.2021 pre všetky deti.

      Bližšie informácie k vyučovaniu od 8.3.2021 Vám poskytneme čo najskôr v priebehu zajtrajšieho dňa.

    • Vyučovanie od 3.3.2021
     • Vyučovanie od 3.3.2021

      Vážení rodičia,

      podľa avizovaných informácií by mala škola od stredy 3.3.2021 poskytovať prezenčné vyučovanie v ZŠ (1. - 4. roč.) iba pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska. Do tejto kategórie nepatria len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači a predavačky, učitelia v MŠ, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a pod.

    • Vyučovanie od 1.3.2021
     • Vyučovanie od 1.3.2021

      Od 1.3.2021 bude prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa.

      V prípade nepriaznivej situácie budeme žiakov a rodičov informovať na stránke školy.

      Pri nástupe do školy je aj naďalej potrebné čestné vyhlásenie a negatívny test jedného z rodičov.

      Milí rodičia, využite možnosť poslať čestné vyhlásenie "Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ 1.stupeň)" a kópiu neg. testu cez EDUPAGE. V prípade potreby pomoci, obráťte sa na triednych učiteľov, radi Vám s tým pomôžu. :)

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Naši žiaci a učitelia používajú počas karantény na vyučovanie online program Microsoft Teams.(Program realizovala firma ITISEL)

    

  • Zvonenia

   Sobota 6. 3. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje